Bakgrunn


Bjerke Teknisk Design har kontor i Veggli i Numedal. 
Daglig leder er Bjørn Arild Bjerke.

Bjerke Teknisk Design  ble etablert på 90 tallet, men ble reåpnet i 2010.
Hovedkompetansen ligger innenfor arkitekttjenester som utforming og utarbeidelse av bygningstekniske tegninger, presentasjonsillustrasjoner og 3D perspektiv for salg og reklame. BTD har erfaring med utarbeidelse av forskjellige typer plankart. 
BTD  er behjelpelig med prosjektering av dine byggeplaner fra ide-skisser til ferdige arbeidstegninger.


Bjerke har bygningsteknisk utdannelse og bakgrunn og arbeidet hos flere anerkjente arkitektkontor siden 1986, som Ljøterud & Ødegård Kongsberg AS, Ruud & Weedens arkitektkontor AS og 11 år ved Asplan Viaks arkitektavdeling Kongsberg. Bred erfaring med utarbeidelse av de fleste typer bygg - fra garasjer, tilbygg og påbygg til eneboliger og hytter, fritidsboliger, forretningsbygg og skoler. Sener år med tyngde på prosjektering av hytter.

 
BTD  tilbyr animasjoner av ditt byggeprosjekt. 
BTD  syr sammen animasjoner og bilder til ferdige  prosjektpresentasjoner.
Dette gir stor nytteverdi ved byggesøknader, presentasjoner og salg.

NYTT 2015:
BTD  tilbyr nå dronefotografering/ filming av din eiendom, eller ditt prosjekt. 
Dronefoto er også nyttig som et taksjekkverktøy. Ved å ta bilder av taket kan mangler og skader avdekkes uten risikoen ved selv å klatre opp på taket.I samarbeide med KB Prosjekter as  v/ Knut Bekkjorden - tilbyr BTD i tillegg hjelp til utarbeidelse av anbudsmateriell, byggeledelse og søknadsarbeide.